KOLORİMETRİK LOOP-MEDIATED İZOTERMAL AMPLİFİKASYON METODU İLE LISTERIA MONOCYTOGENES\u2019İN TAVUK ETLERİNDE HIZLI TESPİTİ


Creative Commons License

YÜKSEL M., SERT S., KAVAZ YÜKSEL A., ÇETİN B., GÜRSES M.

GIDA, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.15237/gida.gd21125
  • Journal Name: GIDA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı tavuk etlerinden (n:50; bütün kanat, göğüs, baget; toplamda N: 150) Listeria monocytogenes’in tespitinde kolorimetrik loop-mediated izotermal amplifikasyon’un (LAMP) performansını değerlendirmektir. Bu amaçla, tavuk etleri 100-104 CFU/25 g (veya bütün tavuk eti) seviyede L. monocytogenes ve rekabetçi mikrobiyota olarak kullanılan 5 diğer bakteri (Salmonella Typhimurium, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Staphylococcus aureus, Citrobacter freundii) ile inoküle edildi. Ön zenginleştirme sonrası örnekler geleneksel kültürel, gerçek zamanlı PZR ve LAMP kullanılarak analiz edildi. Virulans hlyA gen’in primer setleri (L. monocytogenes-özgü) hidroksinaftol mavisi (HNB) ile görselleştirilmiş LAMP için kullanıldı. Bu hedef gen 65°C 45 dakikada spesifik primerler kullanılarak çoğaltıldı. Üç metot ile gerçekleştirilen analizlerin sonucunda doğal olarak kontamine olmuş 150 örneğin 9’unda (%6) L. monocytogenes varlığı tespit edildi. LAMP, qPCR ve klasik metot doğal ve yapay olarak kontamine olmuş örneklerden L. monocytgones için aynı tespit performansını gösterdi. Bu sonuçlar HNB-LAMP yönteminin, PCR'a alternatif olarak, izotermal koşullar altında L. monocytogenes'e duyarlı, spesifik, basit, hızlı bir tespit tekniği olarak kullanılabileceğini ve L. monocytogenes'in tavuk etlerinden saptanma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.