THE EFFECTS OF THE COVID -19 PANDEMIC ON THE TOURISM SECTOR; A FIELD STUDY ON THE EMPLOYEES OF PALANDÖKEN AND SARIKAMIŞ ACCOMMODATION FACILITIES


Creative Commons License

Bayrak Uçar Z., Küçükali A.

in: CURRENT RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES, YANIK RAMAZAN,KÜÇÜKALİ ADNAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.167-227, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Eğitim Yayınevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.167-227
  • Editors: YANIK RAMAZAN,KÜÇÜKALİ ADNAN, Editor
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, in which the effects of the pandemic on winter tourism workers are studied, the development of working life in the world and Turkey from past to present and working life in the tourism sector have been evaluated theoretically. The effects of the Covid-19 Pandemic on the tourism sector working life were investigated through the example of Erzurum Palandöken and Kars Sarıkamış accommodation facilities employees. 

In the second part of the study, the used models, hypotheses and findings were included and a literature study was conducted. The application was made with the survey method to the workers (247 people) working in Erzurum Palandöken Ski Facilities Accommodation Management and Kars Province Sarıkamış Ski Facilities Accommodation Management in April 2021. It is expected that the research will contribute to the relevant literature, institutions and businesses.

Pandeminin kış turizmi çalışanlarına etkilerinin araştırma konusu yapıldığı bu çalışmada, Dünya ve Türkiye’de çalışma hayatının geçmişten günümüze gelişimi ve turizm sektöründeki çalışma hayatı teorik olarak değerlendirilmiştir. Covid-19 Pandemisi’nin turizm sektörü çalışma hayatı üzerindeki etkileri, Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış konaklama tesisleri çalışanları örneği üzerinden araştırılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise kullanılan model, hipotez ve bulgulara yer verilmiş ve literatür çalışması yapılmıştır. Uygulama, anket yöntemi ile 2021 yılı Nisan ayında Erzurum İli Palandöken Kayak Tesisleri Konaklama İşletmeleri ve Kars İli Sarıkamış Kayak Tesisleri Konaklama İşletmelerinde çalışan emekçilere (247 kişi) yapılmıştır. Araştırmanın ilgili literatüre, kurum ve işletmelere katkı sağlaması beklenmektedir.