Türk Devlet Teşkilatının Devamlılığı Hakkında Gazneli Mirası ve Örneği Olarak Selçuklularda Vezaret


PALABIYIK M. H.

I. Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Konya, Turkey, 5 - 06 March 2020, pp.21-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-58
  • Ataturk University Affiliated: Yes