Delikli Tabanlı Yatay Çarpma Perdeli Savakla Çöktürme Havuzlarında Çökelme Veriminin Artırılması


KOCADAĞİSTAN B., KOCADAĞİSTAN E., TOPÇU N.

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi sempozyumu III. 18-19 Kasım, Gebze, 1999., Kocaeli, Turkey, 18 November 1999

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Ataturk University Affiliated: Yes