Üniversite Öğrencilerinde Spor ve Farklı Değişkenlerin Kararsızlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması.


BAYRAKTAR G., TOZOĞLU E. , DURSUN M. , BAYRAM M.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi., 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text