Bölgesel Göç ve Kadın İstihdamı


KÜÇÜKALİ A.

Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri Çalıştayı: Erzurum Örneği, Erzurum, Turkey, 22 December 2017, pp.77-84

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77-84
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Eastern Turkey, particulary Erzurum province is region where migration become chronic.....

This study consists of two parts. In the first chapter immigration phenomenon and in the second part is referred to recommendations for increasing the employment of women in the region.

Ülkemizin doğusu özelde Erzurom göçün kronikleştiği coğrfya olma durumundadır. son yıllarda göç hızı düşmesine rağmen göç devam etmekte ve bu durum bölge insanının işgücüne katılımını ve yaşam memnuniyetini olumsuz etkilemeketedir. Bu nedenle kadın istihdamını artırmaya yönelik gereken politikalrı belirlerken göç olgusu üzerinde durmak oldukça yararlı olacak ve daha gerçekci önlemlerin alınmasına neden olacaktır.

Bu çalışma iki bölümden oluşmktadır. Birinci bölümde bölgede yaşanan göç olgusu, ikinci bölümde ise bölge kadınlarının istihdamını artırmaya yönelik tavsiyeler.