Tüberkülozun Akciğer Dışı Tutulumu: Deri Tüberkülozu Olgu Sunumu


Creative Commons License

Alay H. , Kesmez Can F. , Albayrak A. , Özden K. , Özkurt Z. , Gögebakan K.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, 30 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text