Kurumsal Yapının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri Üzerinde Bir Uygulama (1996-2014)


YALÇINKAYA Ö., YAZGAN Ş.

Business and Economics Research Journal, vol.7, no.4, pp.31-49, 2016 (Peer-Reviewed Journal)