EVALUATION OF PATHOLOGICAL REPORTS OF NEOPLASMS DIAGNOSED IN CONIC-RAY COMPUTERIZED TOMOGRAPHY


Creative Commons License

Naralan M. E., Güller M. T., Miloğlu Ö.

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, vol.1, no.1, pp.184

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Conical beam computed tomography (CBCT) is used more frequently in dentistry with advancing imaging

technology. Therefore, the number and type of lesions detected in advanced imaging are increasing. However, in spite of this

advancing technology, the definitive result is established by pathological examination which is the gold standard. In this study,

we aim to emphasize the differences by comparing the pathology results of the lesions that were pre-diagnosed in advanced

imaging.

Materials and Methods: Between 2008-2019, 71 pathological results of 186 patients suspected of neoplasm were obtained

by using CBCT in Atatürk University, Faculty of Dentistry. The results of tomography and pathology reports of the patients

were compared.

Results: 66 of these patients had benign suspicion and 5 had malignant neoplasm suspicion. In the pathology report, 45

(68.18%) of the patients with suspected benign neoplasm had any cyst or bone pathology other than neoplasm and 17

(25.75%) had benign neoplasm. Only 2 of 5 patients with suspected malignant neoplasm confirmed the diagnosis by

pathology, and the remaining 3 cases were interpreted in favor of benign or other lesions with bone pathology.

Discussion-Conclusion: The number of lesions with pathognomic features in radiological examinations is very small and may

mimic each other. We conclude that neoplasms can be easily confused with cysts or other bone lesions in CBCT. For this

reason, the pathology examinations of the patients reported in CBCT should be followed and the exact results should be

examined.

Giriş-Amaç: İlerleyen görüntüleme teknolojisi ile birlikte konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) diş hekimliğinde daha sık

kullanılmaktadır. Bu sebeple ileri görüntülemede teşhis edilen lezyonların sayısı ve çeşidi artmaktadır. Ancak ilerleyen bu

teknolojiye rağmen kesin sonuç altın standart olan patolojik tetkikle konmaktadır. Bu çalışmada İleri görüntülemede ön tanısı

konulan lezyonların patoloji sonuçları ile karşılaştırma yaparak farklılıklara vurgu yapmayı amaçlıyoruz.

Gereç-Yöntem: 2008-2019 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde KIBT kullanılarak incelenen

hastalardan neoplazm şüphesi taşıyan 186 hastanın 71 tanesinin patoloji sonucuna ulaşılmıştır. İlgili hastaların tomografi ve

patoloji rapor sonuçları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Bu hastaların 66 tanesi benign, 5 tanesi ise malign neoplazm şüphesi göstermektedir. Benign neoplazm şüphesi

gösteren hastaların 45 (%68,18)’inin patoloji raporunda neoplazm harici herhangi bir kist veya kemik patolojisi olduğu, 17

(%25,75) tanesinin göründüğü gibi benign bir neoplazm olduğu ortaya çıkmıştır. Malign neoplazm şüphesi duyulan 5 hastanın

yalnızca 2’si patoloji ile teşhisi doğrulamış olup kalan 3 vaka benign ya da diğer kemik patolojisi olan lezyonlar lehine

yorumlanmıştır.

Tartışma-Sonuç: Radyolojik tetkiklerde lezyonlardan patognomik özellikleri olanların sayısı çok azdır ve birbirlerini taklit

edebilirler. Bu sonuçlar doğrultusunda neoplazmların KIBT’de kist veya diğer kemik lezyonları ile kolay bir şekilde

karıştırılabileceğini ifade etmekteyiz. Bu nedenle KIBT’de raporlanan hastaların patoloji tetkiklerinin de takipleri yapılarak

kesin sonuçlar incelenmeli.