Akut akciğer hasarında deksametazon ile bosentanın akciğer hasarını azaltıcı etkilerinin karşılaştırılması Deneysel bir çalışma


KARAMAN A. , ARAZ Ö. , ALPER F. , DURUR SUBAŞI I. , AKGÜN M.

Türk Toraks Derneği 17. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey