Eğitim ve Ekonomik Büyüme Bir Literatür Araştırması


Creative Commons License

Çakmak E., Yaprakli S.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.89-118, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin teorik görüşlerin son kırk yıldır literatürde yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, konuyla ilgili makroekonomik düzeydeki uygulamalı çalışmalar yoğun olarak, 1980’li yıllarda genişletilmiş Cobb-Douglas ve İçsel Büyüme modelleri kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Bu literatür araştırmasında, eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi uygulamalı yöntemlerle analiz eden çalışmalar incelenmektedir. Bu amaçla, uygulamalı çalışmalar, neo-klasik ve içsel büyüme teorileri çerçevesinde, kullandıkları metodolojiye ve eğitim göstergelerine göre ulaşılan sonuçlar açısından değerlendirilmektedir. Çalışmaların ortak noktası, eğitimin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi olduğu şeklinde olmakla birlikte, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yükseldikçe, ilişkinin derecesinin de artmakta olduğu görülmektedir.