The effects of lichens extracts in the healthy rats and the medical utility of these extracts in the prevention of diabetes-associated multiple organ failures Liken ekstrelerinin sağlıklı ratlar üzerindeki etkileri ve bu ekstrelerin diyabete bağli çoklu organ yetmezliğinin önlenmesinde medikal kullanımı


ÇOLAK S., GEYİKOĞLU F. , Turkez H. , BAKIR M., HUSSEINIGOUZDAGANII M., Can S., ...More

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.101-110, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.9775/kvfd.2014.11913
  • Title of Journal : Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.101-110