FOTOSTİMÜLASYONUN DONDURULUP ÇÖZDÜRÜLMÜŞ BOĞA SPERM HÜCRELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN REPRODÜKTİF POTANSİYEL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


ÖMÜR A. D. , Rodriguez Gil J. E. , Yeste M.

ATAVET-1. INTERNATIONAL (2. International Paticipants) STUDENT CONGRESS, 4 - 06 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper