COVID-19 Enfeksiyonunda Serum D Vitamini, Çinko ve Melatonin Düzeylerinin Klinik Seyirle İlişkisi


Creative Commons License

ÖZKURT Z. , ÖZTÜRK N. , KESMEZ CAN F., ÇINAR TANRIVERDİ E. , ALAY H. , SAĞLAM L. , ...More

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, ONLİNE, Turkey, 20 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: ONLİNE
  • Country: Turkey

Abstract

Giriş: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemik viral bir

enfeksiyondur ve risk grubundaki hastalarda akut solunum sendromuna

ve ölüme yol açabilmektedir. Hastalığın seyri dengeli bir immün cevapla

ilişkilidir. D vitamini, çinko ve melatonin, enfeksiyonlara karşı verilen

cevabını düzenlemede önemli role sahiptir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın amacı COVID-19 enfeksiyonunda serum

D vitamini, çinko ve melatonin düzeylerinin klinik seyirle ilişkisinin

araştırılmasıdır. Çalışmaya SARS-CoV-2 PCR pozitif 58 erişkin hasta (29

hafif-orta ve 29 ağır) ve 29 sağlıklı kontrol (43’ü kadın, 45’i erkek) alındı.

Alınan serum örneği -80 derecede saklandı. D vitamini, çinko ve melatonin

düzeyleri hastanemiz klinik biyokimya laboratuvarında çalışıldı. İstatistik

analizleri SPSS 20.0 (SPSS, Chicago, IL, United States) programı kullanılarak

yapıldı.

Bulgular: Serum Zn düzeyi şiddetli hastalarda (60,17±20,39 μg/dl) kontrol

(92,96±10,60 μg/dl) ve hafif-orta (87,42±13,99 μg/dl) gruplarına göre

istatistiksel anlamlı oranda düşüktü (p=0,001). Hafif-orta ile kontrol grubu

arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p=0,366). Vitamin D düzeyleri kontrol

grubunda en yüksek (30,70±6,32 ng/ml) ve şiddetli hastalarda en düşük

(12,86±7,54 ng/ml) olmak üzere üç grup arasında anlamlı olarak farklıydı

(p=0,001). Serum MLT düzeyleri kontrol gurubu (640,33±244,38 pg/ml)

ile hafif-orta (611,77±194,21 pg/ml) hastalar arasında (p=0,864) anlamlı

olarak farklılık belirlenemezken, şiddetli hastalarda (410,23±190,84 pg/

ml) hem kontrol grubundan (p=0,001), hem hafif-orta hasta grubundan

(p=0,001) anlamlı olarak daha düşüktü. Serum Zn ve vit D düzeyleri

(p=0,001, r=0,474) ile MLT düzeyleri (p=0,003, r=0,315) arasında zayıf

pozitif bir korelasyon saptandı. MLT ve D vitamini düzeyleri arasında anlamlı

bir korelasyon yoktu (p=0,063, r=0,201).

Sonuç: Serum D vitamini, çinko ve melatonin seviyeleri ile COVID-

19 enfeksiyonunun klinik seyri arasında ters ilişkili bulundu. Hastalığın

şiddetini azaltmak için bu takviyeler destek tedavisine eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çinko, D vitamini