Analysing Music Teachers’ Use of The Main Instruments During The Music Courses


Creative Commons License

Lehimler E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, pp.257-267, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.257-267
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the study is to determine the frequency of music teachers’ using the main musical instruments in the courses through the views of teachers. The study group is composed of 270 music teachers working in different cities of Turkey. An interview form of 18 questions, which has had an aim of determining the frequency of music teachers’ using the main musical instruments in the courses and their views on using the main musical instruments in the courses, has been formed and the collected data have been evaluated. According to the results, it has been determined that teachers are not able to use adequately the main musical instruments during the courses because of some reasons such as physical and technical conditions at schools are not sufficient, inadequate course hours, the fact that some instruments are difficult to carry, buy and protect, the education offered to the teacher candidates is incompatible with the environment of music education they encounter during their professional careers. Key Words: main musical instruments, music education, music teacher

Araştırmanın amacı, müzik öğretmenlerinin derslerinde ana çalgılarını kullanım sıklıklarını öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan 270 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada müzik öğretmenlerinin derslerinde ana çalgılarını kullanım sıklıkları ve müzik derslerinde ana çalgı kullanımı konusundaki düşüncelerini belirlemek amacıyla 18 sorudan oluşan bir anket geliştirilerek elde edilen veriler betimlenmeye çalışılmıştır. Anket sonuçlarına göre okullardaki fiziksel ve teknik koşulların yeterli olmaması, ders saatinin yetersizliği, çalgıların bazılarının taşıma, satın alama ve koruma sorunlarının olması, müzik öğretmeni adayına verilen eğitimle, mezun olduktan sonra mesleki yaşamında karşısına çıkan müzik eğitimi ortamının birbirini destekleyemez durumda olması gibi sebeplerden dolayı öğretmenlerin ana çalgılarını derste yeterince kullanmadıkları tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Ana çalgı, müzik eğitimi, müzik öğretmeni.