DÜŞÜK AYAK KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN ETİYOLOJİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ


Creative Commons License

Şimşek F.

Black Sea Journal of Health Science, vol.4, no.2, pp.120-123, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.19127/bshealthscience.859387
  • Title of Journal : Black Sea Journal of Health Science
  • Page Numbers: pp.120-123

Abstract

: Düşük ayağın en sık nedeni peroneal nöropati olup etiyolojide birçok neden vardır. Düşük ayak, kişilerin günlük faaliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Bu çalışmada Doğu Anadolu bölgesinde nöroloji polikliniğine düşük ayak kliniği ile başvuran hastaların etiyolojik, elektrofizyolojik ve prognostik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Aralık 2017-Ekim 2019 tarihleri arasında nörofizyoloji laboratuvarına düşük ayak tanısıyla gönderilen ve tanısı elektronöromyografi ile doğrulanan 18 yaş üstü 80 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Tüm analizler SPSS 20 yazılımı kullanılarak yapıldı. Bulgular; Düşük ayak kliniği ile başvuran hastaların cinsiyetler arasında yaş dağılımı benzerdi (P=0,718). Etiyolojide %31,25 (n=25) enjeksiyon, %18,75 (n=15) kesici/delici/ateşli silahla yaralanma, %16,25 (n=13) radikülopati, %12,5 (n=10) kemik fraktürü, %8,75 (n=7) cerrahi komlplikasyon, %5 (n=4) idiyopatik, %2,5 (n=2) herediter, %2,5 (n=2) metastaz, %2,5 (n=2) kilo kaybı-çömelme vardı. Sinir etkilenimine bakıldığı zaman hastaların (n=80) %86,3’ünde (n=69) peroneal sinir hasarı, %58,8’inde (n=47) tibial sinir hasarı, %57,5’inde (n=46) sural sinir hasarı vardı. Cinsiyete göre bakıldığında peroneal sinir hasarı kadınlarda %78,6 (n=22), erkeklerde %90,4 (n=47), tibial sinir hasarı kadınlarda %64,3 (n=18), erkeklerde %55,7 (n=29), sural sinir hasarı kadınlarda %50 (n=14), erkeklerde %61,5 (n=32) idi. Cinsiyete göre etiyolojik nedenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (P=0,001). Sonuç olarak nöromusküler yolun tüm yaralanma olasılıkları da dahil olmak üzere hastanın düşük ayak nedeni için kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Tanı sonrasında düşük ayak ilgili tüm uzmanların dahil olduğu multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmelidir.