Yoğun Egzersizle Oluşan Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Askorbik Asidin Etkisi


Creative Commons License

Ağırbaş Ö., Kishalı N. F., Kıyıcı F.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.65-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine effects of ascorbic acid on DNA damage and oxidative stress in rats on which intensive exercise stress was created. In the present study, eighteen Sprague Dawley types of male rats which were 22 weeks old were classified as Sedentary, Exercise, Exercise+AA. After a ten day intensive treadmill exercise (15 m/day, straight 20 meters per minute velocity), blood and muscle samples were taken, and total oxidative stress status (TOS), total antioxidant status (TAS) and 8- Hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) levels were tested. Kruskal Wallis-H and Mann-Whitney-U tests were administered for statistical analysis. It was found that TOS value was higher in Exercise group compared with that of Sedentary group (p<0.01), and although it did not reach the statistical significance (p>0.05), TOS value was lower in Exercise+AA group than that of exercise group. Although TAS value in Exercise group was higher than the sedentary group, the difference was not statistically significant (p>0.05). AA group had higher TAS value compared with exercise group (p<0.05). Although 8-OHdG value of the exercise group was higher compared with the sedentary group, the difference was not statistically significant (p>0.05). Although there was no difference between 8-OHdG values of Exercise+AA and Exercise groups (p>0.05). 8-OHdG values of Exercise+AA group was lower compared with Exercise group. It was found that exercise increases TOS and 8-OHdG values (DNA damage), AA reverses this negative trend by its strong antioxidant effect.

 Bu çalışmanın amacı, yoğun egzersiz stresi oluşturulan ratlarda, askorbik asidin (AA) DNA hasarı ve oksidatif stres üzerine etkilerini belirlemektir. Çalışmada 18 adet 22 haftalık Sprague Dawley cinsi erkek sıçanlardan Sedanter, Egzersiz ve Egzersiz+AA grupları oluşturulmuştur. On gün yoğun treadmill egzersizi (15 dk/gün, eğimsiz 20m/dk hız) uygulandıktan sonra kan ve kas örnekleri alınd ve total oksidatif stres (TOS), total antioksidan durum (TAS) ve 8- Hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG) seviyeleri araştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler Kruskal Wallis-H ve Mann-Whitney-U testleri ile yapılmıştır. Uygulanan egzersiz programı sonucunda Egzersiz grubunun TOS değerinin Sedanter gruba göre yüksek olduğu (p<0.01), Egzersiz+AA grubunun değerinin anlamlı olmamakla birlikte egzersiz grubundan düşük olduğu (p>0.05) belirlenmiştir. Egzersiz grubunun TAS değerlerinin sedanterlere göre yüksek olmasına rağmen aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05), AA grunbununda egzersiz grubundan daha yüksek TAS değerine sahip olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Egzersiz grubunun 8-OHdG değerlerinin Sedanterlere göre yüksek olmasına rağmen anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Egzersiz+AA grubu ile egzersiz grubu arasında anlamlı fark olmamakla birlikte (p>0.05) Egzersiz+AA grubunun 8-OHdG değerlerinin Egzersiz grubundan düşük olduğu görülmüştür. Egzersiz TOS seviyesini ve buna paralel 8-OHdG değerini (DNA hasarını) artırırken, AA güçlü antioksidan etkisiyle bu olumsuz durumu tersine çevirme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.