Gelir Eşitsizliği ve Ticari Açıklığın Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği


AKTÜRK E., GÜLTEKİN S.

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-17, 2023 (Peer-Reviewed Journal)