Valproik Asit Kullanımına Bağlı Liken Planus Olgusu


Creative Commons License

Şimşek F.

Sakarya Medical Journal, vol.9, pp.352-355, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.31832/smj.523227
  • Title of Journal : Sakarya Medical Journal
  • Page Numbers: pp.352-355

Abstract

Lichen planus, is a cronic and inflammatory cutaneous disease, characterized by dark brown or purple-gray macules. Although the studies made, have shown that immunological mechanisms play a role in the pathogenesis, the etiology is not known accurately. Erzurum Atatürk University Medical Faculty, in polyclinic of neurology, we present a case diagnosed with Lichen planus after histopathological and the rashes followed with the diagnosis of idiopathic generalized epilepsy and emerged after one, one and a half year, after the initation of valproic acid treatment. In our case, the rashes were localized only on the hand-feet ankles, and for not showing the spread, the treatment was regulated as the reduction of valproic acid drug dose and use of local corticosteroid. In the follow-up, due to the regression monitoring in lichenoid reactions, the treatment was continued without drug change. In literatüre, the case of lithera secondary Lichen planus have not been reported to use of valproic acid.

Liken planus, kronik inflamatuar bir deri hastalığı olup koyu kahverengi veya mor-gri renkli maküllerle karakterizedir. Yapılan çalışmalar, patogenezde immünolojik mekanizmaların rol oynadığını gösterse de, etyoloji kesin olarak bilinmemektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji polikliniğinde idiyopatik jeneralize epilepsi tanısı ile takip edilen ve valproik asit tedavisi başlandıktan bir buçuk yıl sonra ortaya çıkan döküntüleri histopatolojik inceleme sonrasında Liken planus tanısı alan vakayı sunuyoruz. Olgumuzda döküntüler sadece el-ayak bileklerinde lokalize olup yayılım göstermediği için tedavisi valproik asit ilaç dozunu azaltma ve lokal kortikosteroid kullanımı şeklinde düzenlendi. Takibinde likenoid reaksiyonlarda regresyon izlenmesi nedeni ile ilaç değişikliği yapılmadan tedavisine devam edildi. Literatürde valproik asit kullanımına sekonder liken planus vakası bildirilmemiştir