Flubiprofen kullanımına bağlı rabdomiyoliz


YALÇINKAYA S., BİLEN A. , ÇANKAYA E. , UYANIK A. , GÜNGÖR ALBAYRAK E. , BİLEN Y., ...More

4. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 8 - 12 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey