Ratlarda İfosfamid Kaynaklı Kalp Hasarı Üzerine Morin’in Etkilerinin Araştırılması


Creative Commons License

Küçükler S.

INSAC Natural and HealthSiences, Konya, Turkey, 22 - 23 May 2020, pp.291-292

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-292

Abstract

Özet

İfosfamid, siklofosfamidin sentetik bir analogu olan alkilleyici ajandır ve farklı kanserlerin tedavisinde kemoterapötik olarak kullanılır. Bunun yanında ifosfamid’in biyolojik sistemdeki doku ve hücreler üzerine zararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Flavonoidler, anti-inflamatuar, antibakteriyel, anti-alerjik, antiapoptotik, antitrombotik ve vazodilatör gibi biyolojik ve farmakolojik özelliklere sahip olan bitki kaynaklı doğal fenolik bileşiklerdir. Flavonoidler arasında olan morin, birçok meyve ve bitkide bulunan toksik olmayan biyoaktif bir bileşiktir. Son çalışmalarda morinin çeşitli hasarlara, metabolik bozukluklara ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etkiler sağladığı bildirilmiştir. Sunulan çalışma ratlarda ifosfamid’in neden olduğu kalp hasarı üzerine doğal antioksidanlardan olan morin’in etkilerinin araştırılması amaçlamaktadır. Araştırmada 35 adet Sprague Dawley cinsi erkek rat kullanıldı ve 5 deney grubu oluşturuldu: 1- kontrol grubu, 2- Morin uygulanan grup, 3- İfosfamid uygulanan grup, 4- İfosfamid + Morin 100 mg/kg uygulanan grup, 5- İfosfamid + Morin 200 mg/kg uygulanan grup. Çalışma sonuçlarına göre kalp dokusunda incelenen oksidan parametrelerden olan malondialdehit (MDA) düzeylerinde kontrol ve morin uygulanan gruplarda istatistiksel fark olmadığı (p>0.05) ifosmamid grubunda ise bu gruplara göre MDA düzeylerinde önemli derecede artış olduğu (p<0.05) tespit edildi. Non-enzimatik antioksidanlardan olan glutatyon (GSH) düzeylerinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ifosfamid grubunda azaldığı (p<0.05), ifosfamid ile kombine uygulanan morin ile azalan GSH düzeylerinin arttığı (p<0.05) belirlendi. Çalışmada enzimatik antioksidanlardan glutatyon peroksidaz (GPx), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) enzim aktiviteleri incelendiğinde kontrol grubuna göre ifosfamid uygulanan grupta aktivitenin azaldığı (p<0.05), ifosfamid ile birlikte uygulanan morin ile bu enzim aktivitelerinin yükseldiği ve istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0.05) tespit edildi.

Sonuç olarak; ifosfamid kaynaklı kalp hasarına karşı morinin koruyucu özelliğinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ifosfamid, morin, oksidatif stres.