Asit mavisi 185 boyar maddesinin bozunma veriminin farklı miktarlarda demir içeren doğal hematit, siderit ve manyetit minerallerinin adsorpsiyon, Fenton ve Foto-Fenton benzeri proseslerdeki verimliliklerinin karşılaştırılması


AÇIŞLI Ö.

European Journal of Science and Technology, vol.15, pp.199-209, 2019 (Peer-Reviewed Journal)