Sovyet Ardılı Coğrafyada Kimlik ve Dış Politika İlişkisi


Aydın G.

in: Biz ve Ötekiler: Uluslararası İlişkilerde Kimlik Perspektifinden Dış Politika, Gökhan Çapar, Editor, Ankara: Siyasal Kitapevi, Ankara, pp.69-100, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ankara: Siyasal Kitapevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.69-100
  • Editors: Gökhan Çapar, Editor
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma, Sovyet ardılı devletlerin - Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldovya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna- kimlikleri ve dış politikaları arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Devletlerin dış politika yapım sürecinde kimliklerinin önemli rolü olduğunu öne süren Uluslararası İlişkiler teorilerinden inşacılığın temel tezlerinin Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile ortaya çıkan 15 devletin dış politikalarını aydınlatmada ne derece başarılı olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak hem inşacılığın kimlik ile ilgili temel tezleri hem de eski Sovyet cumhuriyetlerinin dış politikaları incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu, Sovyet sonrası dış politika yapım sürecinde kimliğin mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir sosyal yapı olduğu ama bunun yanında güvenlik ve ekonomi gibi maddesel yapıların da açıklayıcı güçlerinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanısına varılmıştır.