Kondil Travmasında Arthrosentezin Etkinliği ve Cone Beam Tomografinin Önemi


TOZOĞLU S., SÜMBÜLLÜ M. A., ERTAŞ Ü., DAYI E.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi,Nevşehir., 2009 (Peer-Reviewed Journal)