Ayaktan Periton Diyalizi Tedavisi Gören Hastalarda Peritonit Sıklığı ve Etkenlerinin Araştırılması


GÜLCAN A., GÜLCAN E., KELEŞ M., UYANIK A. , ÇANKAYA E. , UYANIK M. H. , ...More

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey