Aruz Teaching


Dursunoğlu H.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

Aruz ve hece, iki kardeş nehir; Fırat ve Dicle gibi yan yana akıyorlar, sonra birbirlerine kavuşuyorlar, milletin hafızası olan ummana karışıyorlar.” Yahyâ Kemal (Edebiyata Dair)
“Fuzûlî’nin, Nedîm’in, Yahyâ Kemal’in, Ahmet Hâşim’in kullandığı vezin; en az Karacaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Yûnus Emre’nin kullandığı vezin kadar bizimdir.” Cemil Meriç (Jurnal 2)

Aruz, tıpkı hece gibi, özbeöz Türk’ün veznidir. Kökeni kime ait olursa olsun, Türk’ün sözüne, yazısına, eserine girdikten sonra artık Türk’ün olmuştur. Asırlarca Türk’ün ağzında, şiirinde, gazelinde, kasidesinde, mersiyesinde, şarkısında, ilahisinde şekillenmiş ve kıymetli bir hazineye dönüşmüştür. O nedenle aruz, bir ecdat mirasıdır. Bu kitap, aruz vezniyle yazılmış şiirlerin veznini kolaylıkla bulabilmek için hazırlanmıştır. Eser, eğitimde yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa ilkeleri esas alınarak hece veznindeki hece sayısı ve durak temelli bir yaklaşımla hazırlanmıştır. İçeriği ve hazırlanış amacı itibarıyla aruzla ilgili sıkıntıları, problemleri giderme iddiasındadır. Yararlı olması temennisiyle…