İki Masalda Van Ağzının Genel Ses Özellikleri


KARA F.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006-2, pp.109-123, 2009 (Peer-Reviewed Journal)