Türk Müziğindeki Kârların Biçim Yapı Analizi


Creative Commons License

Bol Y., Sümbüllü H. T.

Academic Social Resources Journal, vol.8, no.45, pp.1999-2016, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 45
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/asrjou
  • Journal Name: Academic Social Resources Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1999-2016
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Türk Müziği formları içinde unutulmaya başlamış olan kârlar, diğer sözlü formlara nispetle çoğunlukla daha hacimli olup içerik bakımından da makam/usul ve geçkilerinin sıkça kullanıldığı büyük formlu eserlerdir. Türk müziği repertuvarı içinde onlarca örneği bulunan kârların, ilk evre örneklerinin bir kısmı tahrifata uğramış olsalar dahi günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Bugün elimizde altmış civarı kâr notası bulunduğu düşünüldüğünde, eski fasıl mecmualarında ancak güftelerine ulaşma imkânı bulabildiğimiz çok sayıda Kâr’ın da unutulduğu anlaşılmaktadır. Müzik kültür mirasımızın en önemli formlarından olan kârlar, eski dönemlerde gördüğü rağbeti de zamanla kaybetmekte ve sıklıkla icra edilen formlar arasında yer alamamaktadır. Bu çalışmada notası elimizde mevcut kârların ilk evreden son evreye kadarki tüm örnekleri biçim yapısı ve değişkenleri bakımından incelenmeye çalışılmıştır. Böylelikle kâr formuna yönelik elde edilen veriler analiz edilerek formun biçim özelliklerine ilişkin benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar, yazılı kaynaklarda kâr formuna yönelik yapılmış olan kuramsal veriler ile karşılaştırılmış ve hipotez çerçevesinde kâr formunun biçim yapısına yönelik bilimsel yargılarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk müziği, Kâr, Kâr formu