EKONOMİK BÜYÜME İLE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS VE MINT (1992-2013)


YALÇINKAYA Ö., TEMELLİ F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.19, no.4, pp.201-224, 2014 (Peer-Reviewed Journal)