Türkiye’de Ulaştırma Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyetin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modelleri İle Analizi


Creative Commons License

Eygü H., Karabacak E.

Journal of Academic Value Studies, vol.6, no.1, pp.117-135, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışma, Türkiye’de hem kamu hem de özel sektör tarafından sunulan ulaştırma hizmetleri hakkında mevcut durum tespiti yapmayı ve bireylerin bu hizmetlerden memnun olma durumu üzerinde etkileyici ve belirleyici çeşitli faktörlerin araştırılmasını konu edinmiştir. Çalışmanın esas amacı ise ortaya koyduğu sonuçları itibariyle karar alıcılara bu alanda optimal düzenlemelerin yapılabilmesi için çözüm önerileri ve politikalar sunarak destek olabilmektir. Bu amaç doğrultusunda TÜİK tarafından Türkiye genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA)’nın, 2013 yılına ait verileri kullanılmıştır. YMA 2013, geniş kapsamlı olarak yapılan son araştırma olmasından dolayı çalışmanın tamamlandığı yıl itibariyle güncelliğini koruyan bir değerlendirme yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Elde edilen veriler incelenmiş ve Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modeller ’in kullanılmasının uygun olduğu görülerek çalışma sürdürülmüştür. Bu veriler ışığında “Ulaştırma Hizmetlerinden Memnuniyet” bağımlı değişken olarak alınmış ve bu memnuniyeti bireylerde göreli olarak; “yaşlanmanın, eğitimli olmanın ve araç sahibi olmanın azalttığı”, “evli olmanın, kentsel alanda yaşamanın, sağlığından memnun olmanın, gelirinden memnun olmanın, mutlu olmanın, trafik hizmetlerinden memnun olmanın, yüksek refahlı ve gelirli olmanın ise artırdığı” sonuçlarına ulaşılmıştır.