TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MADDİ YOKSUNLUK DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MODELLENMESİ


Creative Commons License

Ünver Ş., Alkan Ö.

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.2, pp.1334-1370, 2020 (Peer-Reviewed Journal)