Psikolojik Sahiplik Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma


KARABEY C. N. , İŞCAN Ö. F. , NAKTİYOK A.

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey