2018 - Ulusal Hak - Araş Mak - Deterjan çözeltilerinin tarım topraklarının bazı özellikleri üzerine etkileri


Creative Commons License

Bilen S. , Okyay Kaya L.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.1-10, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17474/artvinofd.382295
  • Title of Journal : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-10

Abstract

Bu çalışmada 6 farklı deterjan (D1, D2, D3, D4, D5 ve D6) çözelti konsantrasyonlarının topraklara sulama suyu olarak 30, 60 ve 90 günlük periyotlarda uygulanması sonucu toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerindeki değişimler araştırılmıştır. Deneme serada yürütülmüş ve deneme süresi boyunca toprakların su içerikleri tarla kapasitesi seviyesinde sabit tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; farklı toz deterjanlarının konsantre (Kkon) çözeltileri inkübasyon sürelerinin artışına bağlı olarak toprakların ortalama reaksiyon (pH) değerleri, değişebilir Na, toplam N ve elverişli P ve B içeriklerinde artışa sebep olmuştur. Toprakların CO2 solunumu, bakteri ve mantar sayıları ise inkübasyon sürelerinin artışına bağlı olarak azalma göstermiştir. Toprakların CO2 solunumu ve bakteri ve mantar sayılarında azalmalar ile değişebilir Na, toplam N ve elverişli P ve B içeriklerindeki artışlar hafif bünyeli topraklarda daha yüksek oranda gerçekleşmiştir.