Erzincan Ovasında Yetiştirilen Starking Delicious Elma Çeşidinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma


Creative Commons License

Gülertüz M., Ercişli S. , Bilen S.

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, vol.23, pp.311-317, 1999 (Journal Indexed in ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23
  • Publication Date: 1999
  • Doi Number: 10.3906/tar-97002
  • Title of Journal : Turkish Journal Of Agriculture And Forestry
  • Page Numbers: pp.311-317

Abstract

Erzincan ovasÝnda 1993 ve 1994 yÝllarÝnda yŸrŸtŸlen bu araßtÝrmada, ÔStarking DeliciousÕ elma eßidi ile kurulu bahelerin

beslenme durumunu ortaya koymak amalanmÝßtÝr. AraßtÝrmada 20 elma bahesi seilmiß ve bu bahelerden AÛustos ayÝ ierisinde

yaprak ve toprak šrnekleri alÝnmÝßtÝr.

YapÝlan analizlere gšre araßtÝrma bšlgesindeki topraklarÝn pH deÛerleri 7.38-7.95; kire ieriÛi %0.89-13.05; organik madde ieriÛi

%0.24-3.07; P ieriÛi 1.1-25.00 ppm; K ieriÛi 61-731 ppm; Zn ieriÛi 1.2-3.6 ppm ve Mn ieriÛi ise 3.9-15.0 ppm arasÝnda

bulunmußtur. Üncelenen topraklarÝn genelde tekstŸr bakÝmÝndan elma yetißtiriciliÛine uygun olduÛu belirlenmißtir. TopraklarÝn

oÛunda organik madde, P ve Mn noksanlÝÛÝ belirlenmißtir. DiÛer yandan yaprak šrneklerinde de genelde N ve bŸyŸk šlŸde Mn ve

Zn noksanlÝÛÝ tespit edilmißtir.