Sosyal Sermayenin Kırsal Alanda Yaşama İsteği Üzerinde Etkisi: Erzurum Kırsal Alanında Bir Araştırma


Creative Commons License

Keleş Ş., Dilmaç M., Tural Dikmen A.

The International New Issues In SOcial Sciences, vol.1, no.1, pp.91-116, 2015 (Peer-Reviewed Journal)