Ülke Riskinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Araştırma


YAPRAKLİ S., GÜNGÖR B.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.62, no.2, pp.199-218, 2007 (Peer-Reviewed Journal)