Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Düşünülen Hastada Kan Kültüründe Bir Zoonoz Çıktı


Creative Commons License

PARLAK E. , ÖZKURT Z. , KESMEZ CAN F. , ALBAYRAK A. , ALAY H. , PARLAK M.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE”, Turkey, 24 November 2020, vol.9, no.1, pp.124

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 9
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.124

Abstract

Giriş: Kırım-Kongo kanamalı ateşinin (KKKA) dünya coğrafyasında en sık görülen viral kanamalı ateştir. Etkeni, Bunyaviridae ailesinin Nairovirüs cinsine mensup bir RNA virüsüdür. Virüs insanlara enfekte kenelerin tutunması ile veya viremik hayvanlara ait kan, doku ve vücut sıvıları ile temasla veya nasokomiyal bulaşır. Bruselloz hayvanlardan insanlara Brucella grubu bakteriler ile bulaşan bir hastalıktır. Dünyada yaygın olarak görülen ve bölgemizde de endemik olarak görülen önemli bir zoonozdur. Bruselloz farklı sistemleri tutabilir. Bel ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile endemik bölgeden geldiği için KKKA ön tanısı kliniğe başvuran bir hasta sunulmuştur. Birçok hastalığı taklit edebilen brusellozun, KKKA ayırıcı tanısında da akılda tutulmasını vurgulamak için bu olguyu paylaştık. Olgu: Kırk beş yaşında erkek hasta yüksek ateş ve bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastada kene tutunma öyküsü yoktu. Yapılan vücut taramasında kene tespit edilmedi. Hastanın Mayıs ayında endemik bölgeden gelmesi nedeni ile KKKA düşünüldü. KKKA için Erzurum Halk Sağlığı Kurumu’na serum örneği gönderildi. Fizik muayenesinde şuur açık, oryantasyon ve kooperasyon tamdı. Vücut sıcaklığı 39 ºC, nabız 100/dk, tansiyon arteriyel 110/60 mm/Hg bulundu. Karaciğer orta klavikuler hatta kosta altından 1-2 cm, dalak 3-4 cm ele geliyordu. Laboratuvar tetkikleri incelendiğinde beyaz küre: 5.890/mm³, trombositler: 200.000/mm³, hemoglobin: 13,9 g/dl, aspartat transaminaz: 75U/l, alanin transaminaz: 60 U/l, kreatin kinaz: 919 μ/l, laktat dehidrogenaz: 437 U/l, sedimentasyon: 46/saat, C-reaktif protein: 118 mg/l idi. Rose-Bengal testi pozitif bulundu. Brucella aglütinasyon titresi 1/360 tespit edildi. KKKA virüs PCR sonucu negatif olarak geldi. Kan kültüründe Brucella spp. üredi. Radyolojide MR’de spondilit tespit edildi. Tetradox ve streptomisin başlandı. Kulakta çınlama başladı. Tedavisi tetradox, rifampisine değiştirildi. Ağrıları azaldı. Sonraki takiplerinde kliniği tamamen düzeldi. Sonuç: Hastanın hayvancılık mesleği, ateş yüksekliği, bel ağrısı olması ve endemik bölgeden gelmesi nedeni ile yatışta KKKA düşünüldü. KKKA testlerinin negatif gelmesi nedeni ile Bruselloz araştırıldı. Bruselloz önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Endemik bölgelerde ateş yüksekliği, eklem ağrıları, hematolojik bulgular, değişik sistem tutulumlarında ayırıcı tanıda bruselloz düşünülmelidir. KKKA ayırıcı tanıları içinde bruselloz bulunmalıdır. Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, zoonoz