Art Research


Bulat M. (Editor)

https://www.detayyayin.com.tr/, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: https://www.detayyayin.com.tr/
  • City: Ankara
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ÖNSÖZ

Sanat insanın yaşam ile olan ilişkisinden kaynaklanır. “İnsan ile birlikte var olmuş, belki din kadar eski bir olgudur. Yazının bile bilinmediği çağlarda insanoğlu çizgiler, şekiller ve renklerle kendini anlatma yolunu bulmuştur. Başlangıcından beri toplum adını verdiğimiz organizasyon içinde çiçeklenen sanat, değişik serüvenler yaşamış, bazen parlamış, yükselmiş bazen de düşme göstermiştir. Hangi düzeyde olursa olsun farklı gelişme boyutlarına erişen sanat, insan yaratıcılığının en duyarlıklı dokusu olmuştur.” 1 Sanat yapıtı aracılığı ile insanoğlu, kendi içerisinde bütünleştirdiği sosyal psikolojik etkinlikleri ile bilinmeyen, anlaşılmayan ve korkulan düşünceleri ele alarak, plastik sanatların biçim diliyle konuşup, bir imge olarak ortaya koymaktadır. Hayatın içerisinde olan bu davranış biçimi, yaşamın özü olarak bize aktarılmaktadır. Farklı yazarlar tarafından ele alınan “Sanat” adı altında kaleme alınan bu kitapta, modern sanata öncülük eden sanat alanları, sanatçılar ve yapıtları hakkında bilgiler verilmiş ve bu araştırmalarla, plastik sanatların çeşitli dallarındaki alanlarına yönelik, felsefe, teknik ve estetik açıdan eksikliklere katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Güzel sanatlar alanları için yararlı olabileceğini düşündüğümüz bu araştırma eseri, plastik sanatlar alnıyla ilgilenen öğrenci ve araştırmacılar için yardımcı bir kaynak olarak değerlendirilmesi de hedeflenmiştir. Kitabın ortaya konulmasında bizleri destekleyen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümümüz tüm hocalarına ve lisansüstü öğrencilerimize teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Editör Prof. Dr. Mustafa BULAT Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2022