İlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Klavuz Kitabında Yer Alan Eserlerin İncelenmesi


Creative Commons License

Çelikoğlu F., Lehimler E.

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.277-297

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.277-297
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, ilköğretim müzik dersi 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan eserler; tür, makam/ton, karar sesi, ritmik yapı ve ses aralığı bakımından incelenerek ilköğretim müzik dersinde ki mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır.  Araştırmada doküman incelemesi (analizi) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan; 4 sınıfta 27 eser , 5. sınıfta 20 eser, 6. sınıfta 31 eser, 7. sınıfta 27 eser ve 8. sınıfta 30 eser olmak üzere toplamda 135 eser oluşturmaktadır. Eserler tür bakımından incelendiğinde; 8 farklı türden oluştuğu ve repertuvarda en çok çocuk şarkısı ve Türk halk müziği türlerinde eserlerin yer aldığı görülmüştür. Eserler içerisinde en az Popüler müzik türü sadece 1 eserle yer almaktadır. Günümüzde öğrencilerin büyük çoğunluğunun popüler müzik türlerini dinledikleri ve sevdikleri dikkate alındığında bu sayının çok az olduğu söylenebilir. Ayrıca TSM türünde toplamda sadece 7 eser olduğu ve bu sayının Türk kültür yapısının yeni nesillere aktarımı bakımından eksik olduğu düşünülmektedir. Kitaplarda bulunan eser repertuvarı incelendiğinde dünya müzikleri türünde 3 eser, klasik müzik türünde ise 7 eser olduğu görülmüştür. Uluslararası müzik kültürü ve türünün tanınması ve anlamlandırılması bakımından bu sayıların, yetersiz olduğu görülmektedir.  Eserler yapı bakımından incelendiğinde ise; büyük çoğunluğunun Do majör tonalitesinde ve Hüseyni makamında olduğu, ritmik yapı olarak çoğu eserin 2/4 ve 4/4 lük ölçü yapısında olduğu ve genellikle Do 1-La 1, Do 1-Do 2 ve Re 1-Re 2 ses aralığında oldukları tespit edilmiştir.