Covid-19 Salgınında Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasının Kullanıcılar Tarafından Benimsenmesi: Ampirik Bir Çalışma


Alkış N., Fındık Coşkunçay D.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.14, no.4, pp.367-376, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17671/gazibtd.883789
  • Title of Journal : Bilişim Teknolojileri Dergisi
  • Page Numbers: pp.367-376

Abstract

Milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölümüne neden olan Covid-19 salgınını yönetmek ve yayılımını azaltmak önemli bir problem haline gelmiştir. Hükümetler ortaya çıkan bu salgını kontrol altında tutabilmek ve bulaş riskini önlemek amacıyla farklı politikalar üretmişlerdir. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaş riskini en aza indirmek ve risk durumunu kontrol altında tutabilmek amacıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması geliştirilmiştir. HES kodu üretme, yaşanılan bölgedeki hastalık yoğunluğunun izlenebilmesi ve karantina süresinin takip edilebilmesi gibi servisler kişileri HES uygulamasını kullanmaya yöneltmektedir. Sistemlerin etkin kullanımının sağlanması, son kullanıcıların bu sistemleri benimsemeleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, yürütülen ampirik çalışmada HES uygulamasının etkin kullanımının sağlanması amacıyla kullanıcı niyetlerinin Kullanım Kolaylığı, Algılanan Fayda, Sosyal Çevre, Mobil Cihaz Kullanımı Öz-yeterliliği ve Uygulama Arayüzü faktörleri kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan anket ile katılımcıların demografik bilgileri ve HES kullanımlarıyla ilgili bilgi toplanmıştır. Ayrıca belirlenen faktörleri ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek kartopu örnekleme yöntemiyle Türkiye genelinde toplamda 306 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin ön analizleri yapıldıktan sonra faktörlerin birbirleri ve kullanıcı niyetleri üzerindeki etkisi Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışma ile HES uygulamasının kullanımına yönelik kişilerin algısını olumlu ve olumsuz etkileyen unsurlar öne çıkarılarak, sistemin etkin kullanımına fayda sağlanacağı ön görülmektedir.