Nadir Bir Genetik Hastalık Olan Kleidokranial Displazi Olgu Sunumu


YÜCE KAHRAMAN Ç., YAKAR Ö. , CİNKARA N., ERCOŞKUN P. , KAHRAMAN M., TATAR A.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey