Pulmoner Alveoler Ekinokok: Tek Merkezli 34 Olgu Sunumu


AYDIN Y. , OĞUL H. , TOPDAĞI Ö. , ULAŞ A. B. , SADE R. , ÖZTÜRK G. , ...More

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey