Ömer Nasûhî Bilmen in Fıkhî Eserlerinde Fıkıh Usûlü Kurallarını Uygulaması


PALA A. İ.

Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 June 2006, vol.1, pp.271-294

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.271-294