PSİKOJEN NONEPİLEPTİK NÖBETLERDE VİDEO EEG MONİTORİZASYONUNUN KULLANIMI


ŞİMŞEK F. , CEYLAN M. , BİLGE N.

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Turkey, 4 - 08 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey