Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni Klebsıella Pneumonıa Klinik Seriler


ÇANKAYA E. , KELEŞ M., UYANIK A. , GÜLCAN E., BİRDAL C. , BİLEN Y., ...More

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri., Turkey, 3 - 07 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey