Fare Genomunda Bulunan Safra Asitleri Sentezinde Görev Alan Bazı Enzim Genlerinin cDNA larının Üretilmesi ve İn Situ Hibridizasyonu İle Gen Ekspresyon Analizi


ŞİŞECİOĞLU M. , ÖZDEMİR H. , KÜFREVİOĞLU Ö. İ. , ÇİFTCİ M., BUDAK H., ÇANKAYA M., ...More

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey