ERZİNCAN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA (TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU)


Barik K., Özgül M.

Erzincan Bölge İdare Mahkemesi, pp.21, Erzurum, 2022

  • Publication Type: Expert Report / Expertise Report
  • Publication Date: 2022
  • City: Erzurum
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ERZİNCAN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

(TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU)

 

2022/580 Esas No’lu dava dosyasının keşfi için mahkemenizce re’sen bilirkişi tayin edildik. Dava konusu olan parsellerde yapılan keşif, arazi etütleri ve dosya incelemesi sonucu bu rapor tarafımızdan hazırlanarak imzalanmıştır.

1. DAVA HAKKINDA

Esas No          : 2022/580

Davacı            : Gürsel POLATKAN

Davalı             : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 

Davanın Konusu:

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Hancı Çiftliği Köyü sınırlarında taşınmazı bulunan davacının hissedarı olduğu 103 ada, 138, 147, 148, 197 ve 201 parsel, Merkez İlçesi, Saztepe Köyü 129 ada 54,67 ve 68 parsel, Merkez İlçesi, Karadiğin Köyü 102 ada 86 ve 115 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında yapılan arazi toplulaştırması işleminin iptali istemiyle açılan davadır.