ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI: REKABET GÜCÜ VE REEL KUR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME


YURTTANÇIKMAZ Z. Ç., EMSEN Ö. S.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.4, 2020 (Peer-Reviewed Journal)