AMATÖR SPOR DALLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE TAKVİYE EDİCİ İLAÇ OLMAYAN KATKI MADDELERİNİN (OTC) SPONSOR OLARAK KATKISININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Alaeddinoğlu V., Kishalı N. F.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.22, no.4, pp.11-36, 2020 (Peer-Reviewed Journal)