Erzurum Merkez Çortan Mescidinde Bulunan Hattat Şevket Özdem’e Ait Hat Levhalar”


Berkli Y., Gültepe G.

"UKSANİL" Opening Ceremony of International Culture, Art and Communication Exhibition Bayburt, Bayburt, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.184-199

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184-199
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Estetik kurallara bağlı kalınarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatı olan hüsn-i hat, dünya sanat

tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir ve yüzyıllar boyu tekâmülünü devam ettirmiştir. Başlangıçta Arap yazısı olmasına rağmen İslâm dini ile birlikte estetik değerler kazanmaya başlamış ve kısa süre içerisinde tüm İslâm dünyasını ilgilendiren “İslâm Yazısı” olarak kabul edilmiştir.

Türkler İslâm dinini kabul edince ayrı soydan, tamamen farklı bir yazı olan Arap yazısını karşılarında bulmuşlardır. Fakat Sanatkâr Türkler Arap yazısını Türk kültür ve estetik anlayışı doğrultusunda kendine özgü bir sanat yazısı haline getirmişlerdir. Bugün cami, mimari eserler, kitabeler,  mezar taşları, müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda bulunan nadide el yazmaları; kitaplar, albümler ve levhalar, Türk sanatkârının ince zevkinin ve estetik anlayışının eseridir.

Mimariden resme, müzikten tezhibe kadar bütün sanat dallarımız XVIII. yüzyıldan itibaren Batı etkisinde kalmasına rağmen hat sanatı günümüze kadar klasik çizgide başarılı bir şekilde devam etmeyi başarmıştır.  Hat sanatı gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’nun pek çok yerinde bu sanata gönül veren hat üstatları tarafından nesilden nesile sağlam kurallar ve büyük bir sevgi ile icra edilerek zirve noktasına ulaştırılmıştır.